Följ med e-post

onsdag 9 september 2009

Mycket intressant!

Intressant artikel i dagens medicin

Väldigt intressant konstaterande, när skall livsmedelsverket krypa till korset?
"Kunskap bör vara styrande – inte vinstintressen och trossatser."
Skicka en kommentar