Följ med e-post

tisdag 12 februari 2008

Kamerafobi!

Sedan ett tag har jag upptäckt ett fenomen bland bilister. Jag kallar det kamerafobi.
På min väg till jobbet passerar jag tre fartkameror, två står på 70 sträckor och en på 90.
Vad är då kamerafobi?
Jo det är när en bilist kör i perfekt hastighet (dvs 70 på 70 väg osv), men när bilisten får syn på kameran släpper bilisten av på farten eller de som är värst drabbade av fobin tvärnitar, kameran passeras i kanske 50. Efter kameran kan farten öka till "rätt" hastighet igen, men de kan lika gärna ligga kvar på "fobifarten".

Jag tycker kamerorna är bra, de håller ner hastigheten och minskar kanske olyckorna, men det borde införas någon typ av besiktning på hastighetsmätaren. Jag vet att den i vissa bilar kan visa upp till nästan 15 km fel. Detta är ju helt orimligt, hastighetsmätaren skall väl visa den hastighet som bilen faktiskt färdas i. Detta är något för de som skall tänka på trafiksäkerheten att fundera på.
Ett tips om ni är osäkra på hur mycket fel er hastighetsmätare visar är att låna/köpa en GPS och sedan köra bilen efter hastighetsmätaren och avläsa den faktiska hastigheten på GPS´n. Därefter kan ni sätta upp en liten lapp på instrumentbrädan där det t ex står Hastighetsmätare visar 50, faktisk hastighet 40. Då vet ni att när ni kör 60 går bilen bara i 50.

Ut och mät, så kanske vi slipper kamerafobin i framtiden!
Skicka en kommentar